Language:

Frozen browser installeren en gebruiken

WPS kan u een browserversie verstrekken die Flash niet automatisch blokkeert, waarmee u een korte periode na 1 januari toch uw huidige versie van ParkID kunt bedienen. WPS stelt deze browser ‘as is’ beschikbaar en zonder garanties dat deze blijft werken, onder andere omdat nu niet duidelijk is welke extra maatregelen Windows neemt om Flash onuitvoerbaar te maken. De browser wordt beschikbaar gesteld onder de voorwaarde dat u deze uitsluitend voor de bediening van ParkID gebruikt en voor geen enkele andere internet-activiteit. Het bezoek van elke andere website dan ParkID kan tekortkomingen in de browser of Flash misbruiken en is daarmee een veiligheidsrisico. WPS kan op geen enkele wijze verantwoordelijk en aansprakelijk worden gesteld voor enige schade van u of uw klanten indien u zich niet houdt aan het door WPS geadviseerde gebruik. WPS wijst enige aansprakelijkheid in dat kader nu reeds voor alsdan nadrukkelijk van de hand.
Bevroren browser downloaden en in gebruik nemen
 • Stap 0
  U heeft een PC nodig met een 64-bits versie van ofwel Windows 10 of Windows 7
 • Stap 1

  Download de browser door hier te klikken. Dit kan enkele minuten duren, het bestand is 280 MB groot.

 • Stap 2

  Klik op het icoon links onder in uw browser om het bestand te openen

 • Stap 3

  Kies voor "Extract all" of "Alles uitpakken"

 • Stap 4

  Sla het bestand op een makkelijk te bereiken plaats op, bijvoorbeeld op uw desktop

 • Stap 5

  Klik op de mapnaam

 • Stap 6

  Maak een snelkoppeling aan door op met de rechtermuis op het bestand 'FirefoxPortable.exe' te klikken en 'pin to taskbar' (aan taakbalk vastzetten) te kiezen

 • Stap 7

  Er verschijnt nu een firefox icoontje in uw taakbalk. Klik daar op om parkID te gaan bedienen

 • Stap 8

  Kies in Firefox het adres van uw ParkID server. Voor ParkID3 is dat in de vorm van uwbedrijf.wpsenterprise.com, maar voor bestaande ParkID 2 installaties is het vaak een adres dat uit nummers bestaat, zoals http://192.168.1.1 of http://172.16.0.1. Neem dit adres over uit uw oude browser.


Installing & using the frozen browser

As an interim fall back WPS can offer you with a temporary browser version that does not automatically block Adobe Flash; this will allow you, subject to your organisation’s IT restrictions and policies and the terms of use below, to operate your current version of ParkID for a short period after the 1st January. This temporary browser will be made available to you on request and on written acceptance of the following terms:
 • WPS offers the temporary browser on an "as is" basis and offers no guarantees with respect to its performance or continued performance (as it currently unclear what additional measures Windows may take to render Flash inoperable).
 • The temporary browser is provided solely for the operation of your ParkID Graphical User Interface and shall not be used for any other internet activity; you acknowledge that visiting any website other than ParkID can exploit shortcomings in the browser or Flash and is therefore represents a significant security risk.
 • WPS shall not not liable for any damage whether direct or indirect to you or your customers from the deployment of the temporary browser particularly where you do not comply with the usage restrictions recommended by WPS.
Installing & using the frozen browser
 • Step 0
  Your PC needs to run a 64-bit version of either Windows 10 or Windows 7
 • Step 1
  download the browser by clicking here. It can take several minutes, as the file is 280 MB in size.
 • Step 2

  Click on the icon in the bottom left corner to open the file

 • Step 3

  Select "Extract all"

 • Step 4

  Select an easy to use destination folder, like your desktop and click extract

 • Step 5

  Click this folder

 • Step 6

  Create a shortcut by right clicking the file 'FirefoxPortable.exe' and select 'pin to taskbar'

 • Step 7

  A new firefox icon will appear in your taskbar. Use it to manage your ParkID installation

 • Step 8

  Now browse to the correct location. For ParkID3 it would be an address like yourcompany.wpsenterprise.com, but for existing ParkID 2 installations it most often is an address comprised of numbers, like http://192.168.1.1 or http://172.16.0.1. Copy this from your old browser.

7524 Standish Place Suite 150
MD 20855 Rockville
USA
T:+1 301 258 9292
F: +1 301 258 9289
E: info@wps-us.com

Privacy Policy | © Copyright 2021 | WPS